Aşağıda indirBak.net'in kullanım şartları yer almaktadır.
Tüm üyelerimizin bu kuralları kabul etmiş sayılacağından lütfen dikkatle okuyun.
Kullanım şartları dışında kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.
Fakat istisnai durum olarak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve/veya ticari amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.
1-Kuralların Onayı : Sitemizin kuralları tüm üyelerimizi ve müşterilerimizi bağlar.
2-Kayıt Kuralları: Sitemize üye olmanız halinde; kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Tarafımızca yapılan kontroller sonucunda, verdiğiniz bilgilerde, yalan, hile gibi art niyetli yollara başvurmuş iseniz kaydınız silinebilir.
3-Hizmetlerin kullanımı : Sitemiz, tüm kullanıcılarımız için ücretsiz hizmetler sağlamaktadır. Bu servislerimizin içeriğinden tamamen servisi kullanan kullanıcı sorumludur, sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yapılan kontroller, ziyaretçi ihbarları ve diğer yollarla servislerde kurallara uymadığı tespit edilen kullanıcının, kullandığı hizmete ve üyeliğine haber verilmeksizin son verilir. Bunların dışında bilgimiz dışında kalan alanlarda sitemiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
4-Üyelerin sorumlulukları :
- Kullanılan servislerdeki her türlü görüş, fikir, düşünce ve yazının sorumluluğu ve indirBak.net'in muaf tutulması.
- Her türlü bilgi, veri kaybının sorumluluğu
- Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Uluslararası sözleşmelerde kabul edilmiş olan ilke ve kurallara uyma ve sorumluluğu kabul etme.
- Diğer üyeleri tehdit, taciz gibi uygun olmayan hareketlerle zor durumda bırakmama.
- İzin alınmadan reklam yapmama.
- Kullanmış olduğu hizmetlerdeki her türlü sorumluluğu kabul etme.
- indirBak.net'e, sunmuş olduğu servislerine dilediği gibi müdahele etme hakkının mahfuz olduğunu kabul etme.
- indirBak.net'e site, servisler ve üyeler üzerinde her türlü tasarruf hakkını verme.
5-Kullanabileceğimiz Haklar : Bilgilerinizi gizlilik politikamız çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırsınız.
- Hizmetlerimiz, sitemiz belirli bir zaman durdurulabilir ya da tümüyle sona erdirilebilir. Bu nedenle indirBak.net hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Sitemizde yer alan tüm dosya ve bilgileri ticari amaçlarımız için kullanma hakkımız mahfuzdur.
- Sitemiz ücretsiz hizmetler içermektedir. Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, başlatabileceğimiz ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirebileceğimiz gibi, hizmetleri, sürekli veya geçici olarak kaldırılması hakkımız da mahfuzdur. Bu yapacağız anlamına gelmemekte olup, yapma hakkımızın korunması amacını taşımaktadır.
- Bu sözleşmeye ilave maddeler ekleme veya varolan maddeleri değiştirme hakkımız saklıdır. Üyelerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri durumunda bu maddeleri kabul etmiş olduğu sayılır.
- Üye sayfalarıyla ilgili tüm sorumluluğun üyelere ait olduğu ve bu nedenle indirBak.net'in sorumlu tutulamaması hakkı.
6-Gizlilik : Tüm kurallar gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır.
7-Garanti : indirBak.net servislerini devam ettirme amacını ilke edinmiş olsa da servisleri için herhangi bir garanti sunmaz. Bu nedenle uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
8-Kurallarımıza UYMAZSANIZ ne olur? : indirBak.net, uyarı mesajı gönderebilir, bilgileriniz ve üye kaydınız haber verilmeksizin silinebilir, yasal yollara gidilebilir.
9-Artı bir Kural: Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Not: Bu kuralları değiştirme hakkına sahibiz.
indirbak