İnternet Haftası - indirBak

indirBak  ›  TeknoHaber  ›  
İnternet Haftası

 İnternet Haftası

Türkiye İnterneti 12 nisanda 13. yılını doldurmuş olacak. Türkiye İnternet Kamuoyunu, e-dönüşüm Türkiye projesi bir ivme kazandığı bu noktada İnternet Haftasını, tüm ülkede İnternete verdiğimiz öneme yakışır bir şekilde kutlamaya çağırıyoruz. Tüm kesimlerden, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftci Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabib Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/bilgi/İletişim STK'ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.

İnternet Kurulu 10-23 Nisan 2006 tarihlerini bu yılki İnternet haftası olarak kararlaştırdı. 1998 yılında çalışmalarına başlıyan İnternet Kurulu, ülkede internetle ilgili bütün grupları bir araya getiren yarı sivil bir oluşumdur. İnternet Kurulu, Türkiye İnternetinin tüm sorunlarının tartışıldığı, İnternetin önünü açacak çözümlerin  arandığı, ortak akıl arayışının öne çıktığı bir platformdur. Kurul, Kamu ve Üniversitelerin yanında geniş çapta mesleki ve sivil toplum örgütünü kapsıyor: Bilişim, internet, telekom örgütleri, icafe, tüketici, işci ve esnaf temsilcileri, Barolar, Bankalar, Tabibler Birliği, TESID, TOBB, TMMOB, Kosgeb, TIM, Türk Kütüphaneciler Derneği. Kurul, bu katılımcı ve yarı resmi yapısıyla, sorunların çözümü için bir katalizör rolü üstlenmektedir. İnternet Haftası toplumda İnternet bilincini yaratmak, İnterneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. E-türkiye ve e-devlet kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedeftir.

Bu kapsamda yukarıda saydığımız tüm kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bu etkinlikleri, tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Geçen yıllar 50 civarındaki ilde İnternet haftası etkinliği yapabilmiştik. Bu yıl bunu tüm illere çıkartmak istiyoruz. Tüm ilçelerde, tüm okullarda, tüm belediyelerde, ziraat odalarında, ticaret ve sanayi odalarında, organize sanayi bölgesinde, halk kütüphanesinde bir etkinlik yapılsın istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünda katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Bu yıl çok geniş bir afişleme hedefliyoruz. Gönlümüzde 1 milyon afiş var. En azından okullar, kütüphaneler, bankalar, belediye otobüsleri, internet cafeler, postahaneler, TT ve Telefon dükkanlarını afişle donatmak istiyoruz.

Basından İnterneti, olanakları, sorunları, projeleri, özellikle e-türkiye ve e-devleti anlatmasını ve ne yapılmalı, nasıl yapalım sorusuna yönelik yazılar, ve haberler çıkmasını istiyor; İnternet sayfaları, İnternet ilaveleri; İnternetin çeşitli uygulamalarını anlatan yazılar bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıkları yararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden gene tanıtıcı programlar; ve `prime time' da İnterneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISS'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz.

Her kamu kurumundan kendi e-devlet projesini önce kendi webinde anlatmasını, vatandaşlara yönelik broşür hazırlamasını, kurum içinde tanıtım ve eğitim yapmasını, basın ve vatandaştan geri besleme mekanizmaları kurmasını istiyoruz, öneriyoruz. Kamu kurumlarından küçük de olsa yeni bir "e-devlet" hizmeti başlatması güzel bir katkı olur. Kücük, büyük her kurumun kendi webini gözden geçirmesi, yeni sayfalar, yeni hizmetler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri, sıkça sorulan sorular dökümanı ilk anda akla gelen konular. Tüm kurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti, kurum içi haberleşme mekanizmaları gene mütevazı hedefler arasında. Kültürel mirasın internete akatarılmasına yönelik katkılarda yararlı olur.

Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmalarını, uzmanlıklarını, meraklarını, katkılarını İnternete taşımaları destekliyoruz. Yurt dışı alan uzayındaki kişisel sayfların .name.tr ve .tel.tr ile Türkiye alan uzayına taşınmasını öneriyoruz. Avukatlarımızı, av.tr altında çalışmaya çağırıyoruz. İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `Internete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe', İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Bunu özellikle, buna gereksinim duyulan, bölgelerde teşvik etmek istiyoruz.

İnternet kullanmayı öğreten kursları ücretsiz ya da mütevazı üçretlerle sunan kampanyalar. İnternet cafelerde ucuzluk kapmanyaları. Web yapmayı, kisisel güvenliği, spam ve viruse karşı korunmayı öğreten mütevazı kursları Sivil Toplum Kuruluşlarından, İnternet Cafelerden, Üniversitelerden, ISS'lerden yurdun dört bir köşesinde bekliyoruz. Öğretmenlere, hakim ve savcılara, avukatlara yönelik etkinliklerin altını çizmek isteriz.

Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çeşitli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi, örneğin eğitim, hukuk, tıp, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında. E-türkiye, eAvrupa+ özellikle konuşulması gereken konuların başında geliyor. İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında. Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, Ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir.

KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Ulusal Eylem planı yapılması ve uygulanmaya başlanması gibi Ulusal Politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz.

Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekliyoruz. Bu kapsamda, haftaya sponsorluk yapacak kurumları arıyoruz. Planlama ve neler yapılması konusunda çeşitli toplantılar yapılacaktır. Bunlar listeler ve internethaftasi.org.tr webinde duyurulacaktır.

Şu konuların altını çizmek istiyoruz:

  • Kendi Okulunu İnternete Taşı ! Özellikle devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi webi ve e-posta sunucusunun olması, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasına çok önemsiyoruz. İnternet bağlantısının genişbant olması tercih edilir. ADSL ile İnternete bağlı okullarda bu hizmetlerin hayata geçmesi çok önemlidir.
  • Bir halk kütüphanesini İnternete bağlama: Bugün kütüphane ve İnternet enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler.
  • Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması. Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, İnterneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.
  • Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması. Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu bir merkezde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır.
  • Kültürel Mirası İnternete Taşıma: Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı İnternete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekliyelim.
  • Bir e-devlet hizmetini başlat. Bir kamu kurumu ile veri değişimi hayata geçir.

Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye İnternetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, İnternetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye İnternetinin parçası olan herkezden destek bekliyoruz.

Bu etkinliklere sponsorluk arıyoruz. Mütevazı katkılarda da kabulümüzdür.

İnternet Yaşamdır !

İnternet Kurulu

Tarih:2006-04-13 00:00:00  Hit:2224  Ekleyen: indirbak

İnternet Haftası Pinterest
Oley.com

sanal iddaa uygulaması

Flatcast

internetten radyo yayını yapma pr

A.T.A.K

akıllı tahta usb anahtar yazılı

Mp3 Download Manager (MDM)

internetten mp3 indirme programı

Express Files

hızlı dosya indirme programı

Proteus

Baskı Devre Şema Programı

Anti Deep Freeze

deep freeze şifre bulucu

Sopcast - SopPlayer

canlı yayın izleme programı

LastPass

şifre yönetimi

BATExpert

batarya durumu

Ventoy

usb iso boot programı

SoundSwitch

bilgisayarda ses cihazlarını yön

Hills of Steel

android için tank oyunu

Kafa Topu 2

android için online kafa topu oyun

SuperSport

canlı maç android için

Beat.ly - Music Video Maker with Ef

android için Efektli Müzik Video